Tree Motion Boomverzorging

Tree Motion Boomverzorging regio Haarlem / Amsterdam
 

Kroonreductie oude plataan

Boomverzorging snoeien plataan

Oude bomen met gebreken hebben wat meer aandacht nodig. Zo wordt deze plataan om de paar jaar gereduceerd, zodat er geen te zware takken ontstaan die zouden kunnen uitbreken. Op het moment van de foto hebben we de top en rechterzijde gesnoeid, de linkerzijde moet nog worden gereduceerd.

 

Beuk verwijderen met de Terra Gator

Boomverzorging beuk verwijderen met de Terra Gator

Om op lastige locaties bomen te verwijderen maken we gebruik van een groot scala aan hijskranen. Op deze foto verwijderen we een aantal beuken op een begraafplaats met de Terra Gator. Door de overige bomen die blijven staan kunnen we immers geen telekraan inzetten.

 

Monumentale eik snoeien

Boomverzorging eik snoei

Als boomverzorger kom je op de mooiste plekken om te werken. Deze monumentale eik was toe aan een onderhoudssnoei, wat wilt zeggen dat we dood hout verwijderen en zware takken uitlichten.

 

Laanbomen snoeien

Boomverzorging snoeien van laanbomen, met weg afzetting.

Laanbomen hebben regelmatig een onderhoudssnoei nodig. De takken mogen niet te laag hangen i.v.m. de vrachtwagens. En natuurlijk mogen er geen takken zijn die gevaar opleveren voor de weggebruikers. Een jaarlijkse V.T.A.-controle is sterk aan te raden, zodoende kan er bij problemen direct worden ingegrepen.

 

Verwijderen holle en getordeerde populier

Boomverzorging verwijderen populier

Holle bomen hoeven niet direct een groot gevaar op te leveren, holle buizen zijn immers heel sterk. Maar als tordatiescheuren ontstaan in de stam wordt het wel spannend. Daarom is voor deze populier gekozen om hem te verwijderen.

 

Klimop verwijderen van de gevels

Boomverzorging Amsterdam, klimop verwijderen van de gevels

Tijdens het snoeien van een boom maken we handig gebruik van diverse klimtechnieken om ons door de boom te bewegen. Nu wllen we deze technieken ook wel eens gebruiken om op andere plekken werkzaamheden uit te voeren. Zoals hier een klus in Amsterdam om in een binnentuin de klimop van de gevels (5 hoog) te verwijderen.

 

Gronduitwisseling bij bestaande laan

Boomverzorging. Gronduitwisseling bij bestaande laan

Vele groeiplaatsen in de stad zijn niet optimaal voor de boom; Wortels worden beschadigd bij het graven voor kabels en leidingen. De grond wordt meer verdicht dan 3 mPa door het verhoogde weggebruik en het gebruik van zware vrachtwagen. Ook niet te vergeten het te kleine plantvak: de bomen staan vaak in droge schrale grond. Dit soort problemen vermindert de conditie en vitaliteit van de bomen met overmatig veel dood hout en terugstervende toppen als gevolg.

Om de bomen meer ondergrondse ruimte en voedsel te geven, voeren we een gronduitwisseling uit door middel van zuigtechniek (te zien op de foto's hierboven). Bestaande gele schrale grond wordt verwijderd en nieuwe rijke bomengrond wordt teruggebracht tussen de wortels. Natuurlijk gebeurt dit zoveel mogelijk handmatig om verdichting en beschadiging van de wortels te voorkomen.

 

Kroonreductie plataan Kenaupark

Kroonreductie plataan Kenaupark

Deze plataan in het Kenaupark in Haarlem heeft een flinke holte in de stamvoet en is aangetast door de tonderzwam. Om de mechanische belasting op de stamvoet iets te ontlasten, hebben we een kroonreductie uitgevoerd.

 

Verwijderen populier

 • Populier verwijderen mbv 52 meter torenkraan
 • De kroondelen worden over de huizen gehesen
 • De populier was door een zwam aangetast in de stamvoet
 • Frezen van de stobbe tot 30cm ondermaaiveld
 • Afvoer van stamdelen
 • Oplevering van de tuin na de werkzaamheden
 

Verwijderen monumentale beuk

 • Na 150 jaar was behoud niet langer mogenlijk
 • Met behulp van een kraan worden de stamdelen verwijderd
 • De onderstam krijgt een tweede leven bij Haarlems Hout
 • Afvoer van de stamdelen
 • Forse holte op hoogte