Tree Motion Boomverzorging

Tree Motion Boomverzorging regio Haarlem / Amsterdam
 
Werkzaamheden voor het groenbedrijf van gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Momenteel zijn we voor 5 weken ingehuurd door het groenbedrijf van de gemeente Den Haag. We assisteren het groenbedrijf met het snoeien en verwijderen van bomen voor verschillende stadsdelen.

 
Met behulp van een hoogwerker worden de bomen van de gemeente gesnoeid

Laanbomen snoeien voor de gemeente Bloemendaal

Laanbomen hebben regelmatig onderhoud nodig. De takken mogen niet te laag hangen i.v.m. het verkeer, en natuurlijk mogen er geen takken zijn die gevaar opleveren voor de weggebruikers.

Een jaarlijkse V.T.A.-controle is sterk aan te raden, zodoende kan er bij problemen direct worden ingegrepen.

 
Eikenprocessierupsen verwijderen door opzuiging.

Eikenprocessierups verwijderen voor de gemeente Amstelveen

De eikenprocessierups komt momenteel in heel Nederland voor. Als men in contact komt met de brandharen van deze rups geeft dat ernstige klachten aan de huid, ogen en luchtwegen. Om deze reden wordt de eikenprocessierups bestreden. Dit is een jaarlijks terugkerend thema waaraan veel gemeentes zorg en aandacht besteden.

 

 
begraafplaats zorgvlied V.T.A. N.T.O. boomveiligheidsrapport

Boomcontrole op begraafplaats Zorgvlied

Afgelopen najaar hebben we in samenwerking met Bleekemolen Bomen een algehele V.T.A. inspectie uitgevoerd op de begraafplaats Zorgvlied.

Hierbij wordt gekeken naar de conditie, vitaliteit en eventuele gebreke van het boombestand. Maar ook naar de boomveiligheid voor de bezoekers. 

 
Boomverzorging klimmend snoeien plataan

Kroonreductie oude plataan

Oude bomen met gebreken hebben wat meer aandacht nodig. Zo wordt deze plataan om de paar jaar gereduceerd, zodat er geen te zware takken ontstaan die zouden kunnen uitbreken. Op het moment van de foto hebben we de top en rechterzijde gesnoeid, de linkerzijde moet nog worden gereduceerd.

 
Boomverzorging verwijderen populier

Verwijderen holle en getordeerde populier

Holle bomen hoeven niet direct een groot gevaar op te leveren, holle buizen zijn immers heel sterk. Maar als tordatiescheuren ontstaan in de stam wordt het wel spannend. Daarom is voor deze populier gekozen om hem te verwijderen.

 
Boomverzorging Amsterdam, klimop verwijderen van de gevels

Klimop verwijderen van de gevels

Tijdens het snoeien van een boom maken we handig gebruik van diverse klimtechnieken om ons door de boom te bewegen. Nu wllen we deze technieken ook wel eens gebruiken om op andere plekken werkzaamheden uit te voeren. Zoals hier een klus in Amsterdam om in een binnentuin de klimop van de gevels (5 hoog) te verwijderen.

 
Boomverzorging. Gronduitwisseling bij bestaande laan

Gronduitwisseling bij bestaande laan

Vele groeiplaatsen in de stad zijn niet optimaal voor de boom; Wortels worden beschadigd bij het graven voor kabels en leidingen. De grond wordt meer verdicht dan 3 mPa door het verhoogde weggebruik en het gebruik van zware vrachtwagen. Ook niet te vergeten het te kleine plantvak: de bomen staan vaak in droge schrale grond. Dit soort problemen vermindert de conditie en vitaliteit van de bomen met overmatig veel dood hout en terugstervende toppen als gevolg.

Om de bomen meer ondergrondse ruimte en voedsel te geven, voeren we een gronduitwisseling uit door middel van zuigtechniek (te zien op de foto's hierboven). Bestaande gele schrale grond wordt verwijderd en nieuwe rijke bomengrond wordt teruggebracht tussen de wortels. Natuurlijk gebeurt dit zoveel mogelijk handmatig om verdichting en beschadiging van de wortels te voorkomen.