Tree Motion Boomverzorging

Tree Motion Boomverzorging regio Haarlem / Amsterdam
 
Onderhouds snoei in het Haarlemse hout

Stadspark Haarlemmerhout

In het voorjaar van 2021, 2022 en 2023 hebben we in opdracht van spaarnelanden de wandelpaden van het Haarlemse Hout, het Frederikspark, het Florapark en het "Vlooienveld"  wat pal voor het provinciehuis ligt gesnoeid. Dit om al het dode hout en valgevaarlijke takken te verwijderen. 

Er is gekozen voor een spin-hoogwerker, dit om bodemverdichting zoveel mogelijk te voorkomen. Er is immer een luchtige, humusrijke bodem nodig voor een optimaal boombestand.  

Het Haarlemmerhout is trouwens het oudste stadsbos van Nederland, aangepland in 1584. En door de jaren heen heringericht, eerste door J.D.Zocher, en daarna door Leonard Springer. 

 

 
Omvorming van een populierenbos naar gemengd loofbos

Omvorming populierenbos

Eind zomer 2021 zijn we begonnen met het omvormen van een monotoon populierenbos naar een gemengd loofbos. Ieder jaar verwijderen we een aantal bomen zodat er natuurlijke verjonging kan ontstaan en we planten elk jaar 150 jonge boompjes terug.

Om de biodiversiteit verder te verhogen laten we dode boomstammen staan en maken we houtstapels van stam en takhout. Dit om sluilplaatsen voor insecten en dieren te creëren.

 
Amsterdamse Waterleiding Duinen

Amsterdamse Waterleiding Duinen

In de laatste weken van 2020, 2021, 2022 hebben we wandelroutes van de Amsterdamse Waterleiding Duinen gecontroleerd en gesnoeid. Bij deze periodieke onderhoudssnoei zijn alle dikke dode takken en/of valgevaarlijke takken boven de paden verwijderd.

Deze verschillende wandelroutes hebben een gezamelijke afstand van meer dan 40km in een duin gebied van 3400 hectare.

Dit duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is.

 
Bomen snoeien in het stadspark

Stadspark Oostduin & Arendsdorp Den Haag

Een aantal jaren geleden hebben we voor de Gemeente Den Haag op het landgoed Clingendael een aantal weken een boomveiligheids snoei boven de paden mogen uitvoeren. 

In het najaar van 2019 hebben we voor 5 weken het naast gelegen stadspark / landgoed Oostduin en Arendsdorp een soortgelijke opdracht mogen uitvoeren.

Boven alle wandelpaden is het dode hout verwijderd, en zijn zware uitzakkende takken uitgelicht. 

 
Eikenprocessierups bestrijding

Eikenprocessierups verwijderen voor de gemeente Amstelveen

De eikenprocessierups komt momenteel in heel Nederland voor. Als men in contact komt met de brandharen van deze rups geeft dat ernstige klachten aan de huid, ogen en luchtwegen. Om deze reden wordt de eikenprocessierups bestreden. Dit is een jaarlijks terugkerend thema waaraan veel gemeentes zorg en aandacht besteden.

 

 
Met behulp van een hoogwerker worden de bomen van de gemeente gesnoeid

Laanbomen snoeien voor de gemeente Bloemendaal

Laanbomen hebben regelmatig onderhoud nodig. De takken mogen niet te laag hangen i.v.m. het verkeer, en natuurlijk mogen er geen takken zijn die gevaar opleveren voor de weggebruikers.

Een jaarlijkse V.T.A.-controle is sterk aan te raden, zodoende kan er bij problemen direct worden ingegrepen.

 
begraafplaats zorgvlied V.T.A. N.T.O. boomveiligheidsrapport

Boomcontrole op begraafplaats Zorgvlied

We hebben een algehele inventarisatie & V.T.A. inspectie uitgevoerd van het bomenbestand op de begraafplaats Zorgvlied.

Hierbij wordt gekeken naar de conditie, vitaliteit en eventuele gebreke. Maar ook naar de boomveiligheid voor de bezoekers. 

 
Boomverzorging klimmend snoeien plataan

Kroonreductie oude plataan

Oude bomen met gebreken hebben wat meer aandacht nodig. Zo wordt deze plataan om de paar jaar gereduceerd, zodat er geen te zware takken ontstaan die zouden kunnen uitbreken. Op het moment van de foto hebben we de top en rechterzijde gesnoeid, de linkerzijde moet nog worden gereduceerd.

 
Boomverzorging verwijderen populier

Verwijderen holle en getordeerde populier

Holle bomen hoeven niet direct een groot gevaar op te leveren, holle buizen zijn immers heel sterk. Maar als tordatiescheuren ontstaan in de stam wordt het wel spannend. Daarom is voor deze populier gekozen om hem te verwijderen.

 
Klimop.jpg

Klimop verwijderen van de gevels

Tijdens het snoeien van een boom maken we handig gebruik van diverse klimtechnieken om ons door de boom te bewegen. Nu willen we deze technieken ook wel eens gebruiken om op andere plekken werkzaamheden uit te voeren. Zoals hier een klus in Leiden om in een binnentuin de klimop van de gevels te verwijderen.

 
Boomverzorging. Gronduitwisseling bij bestaande laan

Gronduitwisseling bij bestaande laan

Vele groeiplaatsen in de stad zijn niet optimaal voor de boom; Wortels worden beschadigd bij het graven voor kabels en leidingen. De grond wordt meer verdicht dan 3 mPa door het verhoogde weggebruik en het gebruik van zware vrachtwagen. Ook niet te vergeten het te kleine plantvak: de bomen staan vaak in droge schrale grond. Dit soort problemen vermindert de conditie en vitaliteit van de bomen met overmatig veel dood hout en terugstervende toppen als gevolg.

Om de bomen meer ondergrondse ruimte en voedsel te geven, voeren we een gronduitwisseling uit door middel van zuigtechniek (te zien op de foto's hierboven). Bestaande gele schrale grond wordt verwijderd en nieuwe rijke bomengrond wordt teruggebracht tussen de wortels. Natuurlijk gebeurt dit zoveel mogelijk handmatig om verdichting en beschadiging van de wortels te voorkomen.