Tree Motion Boomverzorging

Tree Motion Boomverzorging regio Haarlem / Amsterdam
 
Boomcontrole voor de gemeente Haarlem

Visuele boominspectie

Als eigenaar van een boom dient u te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat u periodiek de bomen moet laten controleren en zodra er gebreken zijn geconstateerd actie dient te ondernemen.

Zodra u een boomveiligheidscontrole heeft laten uitvoeren en de beheermaatregelen uit deze controle zijn uitgevoerd. Dan bent u niet direct aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door uw bomen.